Pikaspon
Reisverslag Sri Lanka november/december 2006

Pieter en Adriaan zijn 4 weken in Sri Lanka geweest en hebben weer veel kunnen verrichten, mede dankzij geld gedoneerd door sponsors die geloof en vertrouwen hebben in de goede doelstelling van onze stichting.

Adriaan is ingecheckt zittende in een rolstoel die bestemd was voor een zwaar gehandicapte vrouw. Dit was een manier om de rolstoel mee naar Sri Lanka te krijgen. In Sri Lanka aangekomen hebben we de rolstoel direct afgeleverd en de vrouw in kwestie was zeer ontroerd en dankbaar bij het krijgen van dit vervoermiddel voor haar. Tijdens ons laatste verblijf in juni 2006 hebben we opdracht gegeven voor het bouwen van 16 woningen in Baddegama en Hikkaduwa. Na inspectie van de woningen is het schilderwerk door ons afgekeurd. Er was te veel water bij de verf gedaan, dus die moesten worden overgeschilderd. Na oplevering hebben we de woningen overdragen aan hun bewoners. Dit ging gepaard met een ceremonie geregeld door monnik Gunarathana Thero. Na de boeddhistische rituelen volgde de uitreiking van de sleutel en werden wij geacht deel te nemen aan een kleine maaltijd, bestaande uit rijst, bananen, cakejes en thee.

Ook zijn we op verzoek van een echtpaar uit Friesland een huis gaan bouwen in Wellawaya voor een jong pottenbakkersgezin. Na eerst de grond te hebben gekocht en een aannemer te hebben gezocht, kon men beginnen met de bouw van dit huis. Helaas moesten we vanuit Hikkaduwa 6 uur reizen naar deze plaats. Gelukkig hebben we de bouw en overdracht van dit huis in 4 weken tijd kunnen realiseren.

Ons nieuwe project is de afbouw van 149 woningen, bestemd voor mensen die in een gebied woonden, dat jaarlijks een paar keer overstroomde. We hebben opdracht gegeven om de eerste 25 woningen af te bouwen en die zullen we in juni 2007gaan opleveren. We bouwen hier ook een school en een medisch centrum die ook dan opgeleverd worden.

Ons streven is om in juni 2007 weer de opdracht voor de afbouw van 50 woningen te kunnen geven. Na een bespreking met de toekomstige bewoners is er een bewonersraad gevormd. Deze heeft tot doel dat de maandelijkse kleine bijdrage van de bewoners door hun beheerd wordt. Deze bijdrage is bestemd voor het toekomstige onderhoud van het complete dorp. Deze raad kwam met het verzoek of onze stichting voor een kleine tempel met een Boeddhabeeld kon zorgen. Dit is voor de bewoners heel belangrijk en dat hebben we toegezegd.

Ook kregen we het verzoek om een schooltje, dat bestond uit een lokaal, uit te breiden met twee lokalen. Dit verzoek is door Adriaan gehonoreerd. Tijdens deze reis hebben we weer tientallen aanvragen voor een woning gekregen en we proberen dan ook de schrijnendste gevallen zo spoedig mogelijk te helpen. We zullen hiervoor weer de nodige financiën moeten werven.

We vertrouwen erop dat we hierin zullen worden geholpen door onze sponsors en andere organisaties met dezelfde doelstellingen.

Stichting Pikaspon

Pieter van de Laar en Adriaan van Gerwen.