Pikaspon

700 kinderen kunnen niet naar school in district Galle

Na onderzoek in het district Galle is gebleken dat ongeveer 700 kinderen in de leeftijd van 5 tot 10 jaar geen enkele vorm van onderwijs genieten.

Op verzoek van het Ministerie van Education en het Ministerie van Social Services aan alle werkzame organisaties in Sri Lanka tijdens een vergadering heeft Stichting Pikaspon in December 2014 besloten tot het verstrekken van schoolbenodigdheden bestaande uit: schoenen, tassen, kleding, pennen en schriften aan 50 kinderen, zodat zij nu naar school kunnen gaan. De kosten per kind bedragen € 37,50. Ook andere organisaties hebben ook hieraan meegewerkt en nu gaan 165 kinderen extra naar school.

Helaas is er nog een grote groep kinderen die geholpen moeten worden om de kans op een betere toekomst door scholing te vergroten. Ook hierom hebben we uw hulp nog steeds nodig.

BlijeKinderen    Voucher 

Schooltasse    Schoenen voucher