Pikaspon

Naam instelling: Stichting Pikaspon Projecten (tevens bekend als Stichting Pikaspon)

RSIN-nummer: 814771956

Bezoek- en postadres: Hoge Slagen 421, 5233 SR ‘s-Hertogenbosch

Doelstelling: het verlenen van hulp op humanitair gebied in ontwikkelingslanden, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.

Hoofdlijnen beleidsplan
Onze werkwijze: Het verlenen van hulp door middel van het bouwen van huizen en openbare voorzieningen alsmede het verlenen van hulp aan medische projecten;
De wijze waarop wij onze fondsen werven: het bezoeken van bedrijven, het geven van lezingen op scholen, het benaderen van en samenwerken met andere charitatieve instellingen. Donaties, schenkingen, subsidies en erfstellingen;
De wijze waarop wij het vermogen beheren: bankspaarrekening;
De wijze waarop wij het vermogen besteden: Wij ontvangen regelmatig aanvragen van de ministeries van onderwijs en binnenlandse zaken van Sri Lanka voor het bouwen en renoveren van schoolgebouwen en dorpsontwikkeling. Daarnaast verlenen wij hulp aan individuele en collectieve medische projecten.

Bestuurders en bezoldigingsbeleid
- Pieter van der Laar, voorzitter (onbezoldigd);
- Paul Peeters, penningmeester (onbezoldigd);
- Peter Biemans, bestuurslid (onbezoldigd).

Actuele activiteiten
- Renovatie kinderafdeling Karapitiya ziekenhuis (Galle);
- Afbouw Hollandia Village (7 woningen);
- Renovatie jongensweeshuis (Balapitiya), voor meer informatie klik
HIER;
- Watersnoodhulp slachtoffers, oa kleding, schoolbenodigdheden, medicijnen; voor meer informatie klik HIER;
- Sanitairgebouw jongensweeshuis (Balapitiya), voor informatie klik HIER;
- Bouwen lagere school (Siri Sunanda, district Galle);
- Schoolbenodigdheden Vocational Training School (Badegama); voor informatie klik HIER;
- Medicijnverstrekking voor één jaar aan 21 ouderen.

Financiële verantwoording: klik hier (onderaan de pagina)